بطری استریل چهارگوش یکبارمصرف

79.500 تومان161.500 تومان

موچود در سه حجم 125و 500و 1000 ml