کیومدکس 

ارائه دهنده ی هر آنچه که برای یک آزمایش بیوتکنولوژی بخواهید.

 

محصولات کیومدکس آزمایشگاه کیومدکس
خدمات

شرکت دانش بنیان زیست فرآورد قشقایی به عنوان عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی خدمات [...]