کیسه غشایی کشت سلول ، permea bag

945.000 تومان

SPL

 

ناموجود