نمایش 49–60 از 64 نتیجه

آنالیز پروتئین

کیت انکسین-V/PI

3.500.000 تومان6.300.000 تومان
6.600 تومان8.600 تومان

ظروف و وسایل مصرفی

ماتریکس مغزی موش (brain matrix )

تومان

مواد شیمیایی و محلول ها

محلول DAPI

120.000 تومان