کیت رنگ آمیزی آکریدین اورنج / پروپیدیوم یوداید (AO / PI)

450.000 تومان

کیت سنجش زیست پذیری سلول بر پایه آکریدین اورنج/پروپیدیوم یوداید (AO/PI)
مناسب برای 500 تست
غلظت بالا (26X)

برند: QMeDx

روش رنگ آمیزی:
1. 25 میکرولیتر از سوسپانسیون سلولی حاوی تعداد 500.000 تا 2.000.000 سلول را با یک میکرولیتر از محلول رنگ آمیزی مخلوط کرده و به آرامی و به طور کامل مخلوط می کنیم.
2. هر نمونه بایستی بلافاصله قبل از ارزیابی میکروسکوپی با رنگ مخلوط شود و نمونه ها سریعا زیر میکروسکوپ بررسی و سلول ها شمارش شوند.
3. 10 میکرولیتر از مخلوط نمونه را روی یک لام قرار داده و یک لامل روی آن قرار دهید. حداقل 300 سلول را با فیلتر فلوئورسین و بزرگ نمایی عدسی شیئی 60X شمارش کنید. توجه کنید که بسته به نوع سلول می توان بزرگ نمایی های متفاوت را انتخاب کرد به طوری که ساختار هسته قابل تمایز باشد.

تفسیر نتایج:
سلول های زنده و سالم به صورت یکنواخت سبز قابل مشاهده خواهند بود.
سلول های آپوپتوزی اولیه (زودرس) به سبزرنگ شده و حاوی نقاط درخشان سبز در هسته به دلیل متراکم شدن (condensation) کروماتین و تکه تکه شدن (fragmentation) هسته ای خواهند بود.
سلول های آپوپتوزی ثانویه (دیر رس) پروپیدیوم یوداید را جذب کرده و به رنگ نارنجی درخواهند آمد با این تفاوت که بر خلاف سلول های نکروتیک این سلول ها اکثرا دارای هسته های متراکم و قطعه قطعه شده خواهند بود.
سلول های نکروتیک نارنجی رنگ شده و ساختاری شبیه سلول های سالم و زنده داشته و فاقد هسته متراکم خواهند بود.

 

در صورتی که هدف فقط بررسی زیست پذیری سلول ها باشد نتایج به شکل زیر نمره دهی می شود:

تمام سلول هایی که کاملا یا به صورت جزئی نور نارنجی ساطع می کنند مرده و سایر سلول هایی که فقط نور سبز ساطع می کنند زنده در نظر گرفته می شوند.

 

دانلود راهنمای کیت brochure (ao/pi)

ناموجود