کیت رنگ آمیزی آکریدین اورنج / پروپیدیوم یوداید (AO / PI)

400.000 تومان

کیت سنجش زیست پذیری سلول بر پایه آکریدین اورنج/پروپیدیوم یوداید (AO/PI)
مناسب برای 500 تست
غلظت بالا (26X)

برند: QMeDx

دانلود بروشور راهنمای کیت  brochure (ao/pi)