سمپلر متغیر دراگون لب 100-1000 میکرولیتر

780.000 تومان

شمپلر با حجم ثابت، وسیله ای جهت برداشت و تخلیه  سریع  حجم ثابت و دقیق از مایعات می باشد، در هنگام کار با نمونه های آزمایشپاهی از جمله در کشت سلول و کار با کیت های بیوشیمیایی باعث افزایش سرعت کار محقق خواهد شد.