خدمات

شرکت دانش بنیان زیست فرآورد قشقایی به عنوان عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی خدمات مورد نیاز شما محققان عزیز را اراِیه می نماید.

محل استقرار آزمایشگاه واقع در دانشگاه علوم پزشکی ایران می باشد و در یافت نمونه از سراسر کشور امکان پذیر است.

 

خدمات آزمایشگاهی در سه قسمت مختلف عرضه می شود:

  • آزمایشگاه بافت شناسی شامل آماده سازی بافت با دستگاه تیشو پروسسور، تهیه بلوک پارافینی، برش و لام گیری، رنگ آمیری لام ها با هماتوکسیلین- ائوزین (H&E)، رنگ آمیزی با روش تری کروم ماسون (Masson’s trichrome staining)، انجام تست ایمونوهیستوشیمی (IHC)، انجام تست ایمونوفلورسانس (IF)، تصویربرداری و آنالیز
  • آزمایش های مولکولی شامل پذیرش انواع نمونه های مولکولی، استخراج DNA و RNA، انجام الکتروفورز، PCR و بررسی بیان ژن با استفاده از Real time PCR، کلون سازی ژن ها و انواع روش های مهندسی ژنتیک و مهندسی پروتئین به صورت قراردادی، تکثیر و استخراج انواع پلاسمیدها
  • آزمایش های ایمونوشیمی شامل وسترن بلات، ایمونوهیستوشیمی، ایمونوسیتوشیمی و ایمونوفلورسانس، الایزا برای سنجش سیتوکین ها شامل انواع اینترلوکین ها و سایر مارکرها در مایعات بدن مانند خون، پلاسما، بزاق، ادرار و لیزت سلولی و بافتی
  • سنجش انواع فاکتورهای استرس اکسیداتیو و تست های آنتی اکسیدانی شامل ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC)، مالون دی آلدهید (MDA)، گلوتاتیون احیا، گلوتاتیون تام، سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پروکسیداز و …
  • کشت سلول و بافت، بررسی زیست سازگاری (biocompatibility) زیست مواد، بررسی سمیت سلولی (cytotoxicity)، تست های آپوپتوز با اتصال انکسین V، تست بررسی چرخه سلولی، تست چسبندگی سلولی انواع اسکافلدهای منهدسی بافت، تست های سلولی لوازم پزشکی

برای استعلام قیمت لطفا فایل اکسل زیر را پر کرده و از طریق ایمیل qbiolabs@gmail.com و یا تلگرام و واتساپ به شماره 09906063066 ارسال نمائید.

ضمنا با توجه به عضویت شرکت در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، متقاضیان می توانند از گرنت های ارائه شده توسط این شبکه نیز برای پرداخت هزینه های آزمایش خود بهره مند شوند.