نمایش دادن همه 2 نتیجه

آنالیزهای سلولی

brefeldin A

6.428.000 تومان

محیط و مکمل‌های کشت سلولی

یونومایسین (Ionomycin)

3.770.000 تومان