در حال نمایش 3 نتیجه

مواد شیمیایی و محلول ها

Phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA)

6.100.000 تومان

مواد شیمیایی و محلول ها

ادجوانت کامل فروند Freund’s complete adjuvant

5.300.000 تومان

مواد شیمیایی و محلول ها

محلول DAPI

120.000 تومان