در حال نمایش 8 نتیجه

ناموجود
4.500.000 تومان
ناموجود
4.500.000 تومان
ناموجود
5.300.000 تومان

آنالیز پروتئین

کیت انکسین-V/PI

3.500.000 تومان6.300.000 تومان
ناموجود
450.000 تومان

مواد شیمیایی و محلول ها

محلول DAPI

400.000 تومان
250.000 تومان760.000 تومان