نمایش دادن همه 11 نتیجه

3.300.000 تومان
4.500.000 تومان
4.500.000 تومان
4.500.000 تومان
4.500.000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
4.500.000 تومان

آنتی بادی

anti-human CD4 PE conjugated

3.300.000 تومان
4.500.000 تومان
5.300.000 تومان
4.100.000 تومان

آنالیز پروتئین

کیت انکسین-V/PI

3.500.000 تومان6.300.000 تومان