شرکت زیست فرآورد قشقائی یک واحد فناور مستقر در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در شهر تهران، اتوبان شهید همت، جنب برج میلاد می باشد.
به عنوان یک شرکت با مسئولیت محدود در سال 1392 در اداره کل ثبت شرکت ها ثبت شد و از همان سال فعالیت خود را در زمینه فروش و توزیع مواد و کیت های آزمایشگاهی آغاز کرد. سپس تحقیق و توسعه در زمینه تولید فرآورده های بیوتکنولوژی و کیت های آزمایشگاهی را آغاز کرد.